Една единствена дума има силата да повлияе върху експресията на гените, които регулират физическото и емоционалното състояние, пишат д-р Андрю Нюбърг и Марк Робърт Уолдман в книгата си „Магията на думите“, съобщава Обекти. Положителните думи като „мир“ и „любов“ укрепват връзките в челния лоб на мозъка и подобряват когнитивните муContinue Reading