РНК участва в процеса по формирането на дългосрочните спомени. Затова екипът на Гланцман е решил да провери хипотезата си, че някои аспекти от дългосрочната памет могат да бъдат прехвърляни от един организъм на друг посредством молекулата на киселината. Тренировката на охлюва се е състояла в умерен, безопасен, но неприятенContinue Reading