Човешкият мозък изначално е устроен така, че да съставя преценка за другите в първите секунди, а след това и часове и дни, които сме прекарали с тях. Това е механизъм на еволюцията и оцеляването, заради който винаги, щом се запознаем с друг човек, започваме да го оценяваме, интерпретирайки неговото поведение,Continue Reading