Новата книга на обичания български изследовател „Приземяването на архангелите“ продължава търсенията му на скрито познание Срещали ли са се древните ни предци с божествени, ангелски или други свръхестествени, дори извънземни покровители? В редица митологии, включително и в тракийската, се откриват множество мотиви за така наречената хиерогамията – свещения брак между човекContinue Reading