Дали детето е отличник или двойкаджия в училище не винаги е правилен показател за бъдещата му реализация, пише Дарик. Някои личности, които, въпреки че не са се учили добре, успяват да оставят ярка следа в историята и еволюцията на човечеството, благодарение на ум и упоритост. Те са абсолютното доказателство, чеContinue Reading