Професиите, които няма да бъдат изместени от машините

„Кои професии в технологичната индустрия ще бъдат в безопасност от автоматизацията поне до 2045 г.?“.

Този въпрос е бил зададен в американския сайт за допитвания Quora. Един от отговорилите е Травис Адейр – старши софтуерен инженер в компанията Uber, съобщава Business Insider, цитиран от Мениджър.

В отговор той посочва, че колкото по-проста е една работа, толкова по-лесно е тя се автоматизира. Трудно е да се заместят с машини професиите, които разчитат на креативност или междуличностно общуване и меки умения, казва той. Но все пак, не бива да изключваме, че технологиите може да напреднат изключително в идните 30 години и е трудно и да кажем точно кои работни места все още ще съществуват малко преди средата на века, смята той.

Ако попитаме някой в технологичната индустрия какво работи и той ни обясни стъпка по стъпка, без нематериални описания или други относителни неясноти, които не може да бъдат точно изяснени, тогава е вероятно някой ден, в не така далечното бъдеще, някой предприемач да открие начин да автоматизира процеса, казва още инженерът.

В най-общ план, работата в технологичната индустрия, в която се искат творческо разрешаване на проблеми, креативност, изследване, дизайн и междуличностни умения, е по-малко вероятно да бъде автоматизирана от другите професии с изпълняване на последователни действия, казва Адейр.

Ето и професиите, които според него няма да бъдат застрашени от роботите през 2045 г.

Софтуерен инженер (разрешаване на проблеми, креативност, дизайн)

Продуктов мениджър (междуличностни умения, дизайн)

Учен изследовател (изследвания, творчество)

Инженерен мениджър (междуличностни умения)

Продуктов дизайнер (дизайн, творчество)

Коментирай чрез Facebook

Вашият коментар