5 житейски умения, които предпазват от депресия

Емоционална стабилност, оптимизъм, контрол, добросъвестност и упоритост – това са жизненоважните умения, които подобряват качеството на живота, пише Обекти. Хората на всяка възраст биха спечелили, ако ги усъвършенстват.

Те са свързани с по-ниски нива на депресия, по-висока финансова стабилност, по-добро здраве и по-малко социална изолация.

„Нито едно от тези качества не е по-важно от останалите – казва проф. Андрю Стептоу, един от авторите на изследването. – По-скоро, ефектите зависят от натрупването на житейски умения.

Изводите идват от изследване, обхващащо над 8000 души на възраст над 52 години. Хората с най-ниско равнище на тези способности са имали нива на депресия – около 23 процента.

Сред онези с най-високо равнище на тези умения, процентът пада до 3%.

„Има изследвания върху индивидуалните фактори като добросъвестност и оптимизъм при възрастните, но комбинацията от тези житейски умения не е била изучавана досега. – казва проф. Степто.

Бяхме изненадани от обхвата на процесите – икономически, социални, психологически, биологични, свързани със здравето и инвалидността, които са свързани с тези умения.

Нашето изследване показва, че насърчаването и поддържането на тези умения в живота на възрастните е от значение за здравето и благополучието в по-късна възраст.“

Коментирай чрез Facebook

Leave a Reply