Правенето на повече крачки всеки ден може да намали риска определени заболявания

Резултатите от проучване на реални данни, събрани от преносимите устройства на 6042 души в САЩ показват, че правенето на повече крачки всеки ден наистина може да намали риска от развитие на определени видове заболявания, предаде „ScienceAlert“, цитирано от БГНЕС.

Затлъстяването, диабетът, високото кръвно налягане, депресията и сънната апнея са някои от здравословните проблеми, които могат да бъдат избегнати чрез увеличаване на броя и интензивността на ежедневните крачки, според резултатите от това последно проучване.

Въпреки че предишни проучвания са стигали до подобни заключения, това е първото изследване, което се основава на търговски устройства за проследяване на активността, които обикновено се използват в ежедневието и са свързани с електронни здравни досиета (ЕЗД). В този случай като част от изследователската програма „Всички ние“ на Националния институт по здравеопазване на САЩ.

Тези данни предоставят „нови, емпирични доказателства за нивата на активност, свързани с риска от хронични заболявания, и предполагат, че интегрирането на данни от търговски устройства в ЕЗД може да бъде ценно за подпомагане на медицинските грижи“, пишат изследователите в своя публикуван документ.

Извадката се основава на хора, които са носили собствения си Fitbit в продължение на 10 или повече часа дневно в продължение на поне шест месеца.
След това броят на дневните стъпки и интензивността (определени като стъпки в минута) са съпоставени с честотата на заболяванията в групата и сравнени с честотата на заболяванията в общата популация.

Резултатите показват, че с увеличаването на броя на стъпките рискът от повечето заболявания намалява. Изключение правят хипертонията и диабетът – в тези два случая, след като хората достигнат около 8000-9000 крачки на ден, ползата от увеличаването на броя на крачките се понижава.
Изглежда, че около 8200 крачки и повече са най-благоприятното място за сериозно намаляване на риска от заболявания, включително затлъстяване, сънна апнея, гастроезофагеална рефлуксна болест ( GERD) и тежки депресивни разстройства.

Изследователите установили също така, че при хората с наднормено тегло, които увеличават дневния си брой крачки от 6 000 на 11 000, вероятността да затлъстеят е с 64% по-малка, отколкото при тези, които поддържат същия брой крачки дневно.

Въпреки че тази статистика не показва пряка причинно-следствена връзка (има и много други фактори), връзката е достатъчно силна, за да покаже, че правенето на повече крачки всеки ден и увеличаването на интензивността до по-бързо темпо може да намали риска от заболявания.

Предишни проучвания са наблюдавали физическата активност за кратки периоди от време с помощта на устройства от изследователски клас и са разглеждали здравните резултати години или дори десетилетия по-късно. Това ново изследване е успяло да анализира данни за активността за години, събирани ежедневно от собствените преносими устройства на пациентите и свързани с текущите диагностични записи.

„Въпреки че се губи известна точност между устройствата от научноизследователски клас и търговските устройства, данните от последните могат да се обобщят в голяма степен за голяма част от обществото, което притежава такива устройства“, пишат изследователите.
При това хората, участвали в проучването, са били сравнително млади, предимно жени и с висше образование, които са притежавали устройства Fitbit и средно са били по-активни от повечето възрастни. Но авторите на изследването смятат това за положително.

„Фактът, че успяхме да открием стабилни връзки между крачките и инцидентното заболяване в тази активна извадка, предполага, че могат да съществуват още по-силни връзки при по-заседнало население.“

Сега те са готови да проведат още изследвания, като използват по-големи и по-разнообразни извадки от хора, включително такива с нива на активност, които в по-голяма степен отразяват общото население,

Въз основа на предишни проучвания се стига до консенсус, че изминаването на няколко хиляди крачки дневно е достатъчно, за да ви помогне да живеете по-дълго – и дори случайните и спорадични изблици на активност могат да бъдат полезни, както и планираното и последователно ходене.

Изследователите, които стоят зад новото проучване, смятат, че ежедневните разходки могат да бъдат включени като част от персонализираните здравни планове, като потребителските устройства за носене и свързаните с тях приложения са достатъчно добри, за да осигурят денонощно наблюдение.

„Въпреки че е необходимо валидиране в по-разнообразна извадка, тези резултати предоставят реална доказателствена база за клинични насоки по отношение на нивата на активност, които са необходими за намаляване на риска от заболяване“, пишат изследователите.

Коментирай чрез Facebook

Leave a Reply