Простата оптична илюзия, която може да помогне да проверите страдате ли от аутизъм (СНИМКА)

Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на човек. Аутистите живеят в свой свят. Това е генерализирано разстройство на развитието от така наречения аутистичен спектър, наблюдавано за пръв път от американския психиатър Лио Канър (Kanner, 1943). Хората с аутизъм често иматContinue Reading