Започването на нова работа е огромен стрес. Трябва да се приобщите към нов колектив, на ново място, да се запознаете с начина на работа, различните проекти и не на последно място е напрежението, че трябва да отговорите на дадени очаквания. Дишайте. Шефът и колегите са наясно, че като нов човекContinue Reading