Половете може да са равни, но мъжкото его все още не позволява на някои крайни мачисти да си признаят, че няма нищо срамно в това да изглеждаш поддържан. Ето кои са продуктите, които можеш да намериш във всяка мъжка баня, макар и заровени така, че да не се гледат много-много,Continue Reading