България е на дъното в класация за затлъстяване

Над 50% от европейците са с наднормено тегло, сочат данни от мащабно проучване за здравето, публикувано от Евростат.

България 17-а позиция от 30 изследвани страни по наднормено тегло, но е на 28-мо място по затлъстяване със само 13%. По-малък брой пълни хора има само в Италия – 11%, сочи проучването.

40% от нашенците са във фаза на предзатлъстяване, а 2% са под нормата.

Делът на хората с наднормено тегло в ЕС варира в отделните държави-членки, като най-високият дял е регистриран в Хърватия и Малта, където те са 65% от възрастните.

Най-ниските дялове са регистрирани в Италия (46%), Франция (47%) и Люксембург (48%).

Колкото повече се качва възрастовата група, толкова по-висок е делът на хората с наднормено тегло: най-нисък е делът на тези между 18 и 24 години (25%), докато тези на възраст от 65 до 74 години са с най-висок дял (66%). Процентът на затлъстяването е съответно 6% срещу 22%.

Делът на затлъстелите хора намалява с повишаването на образователното ниво: докато процентът сред тези с ниско ниво на образование е бил 59% през 2019 г., той е бил 54% за тези със средно образование и 44% за възрастни с високо ниво на образование.

Във всички държави-членки на ЕС с по-висок дял с наднормено тегло са мъжете, като най-голяма разлика е регистрирана в Люксембург (59% от мъжете срещу 38% от жените), Чехия (70% срещу 51%), Кипър (59% срещу 41%) и България (68% срещу 48%).

Коментирай чрез Facebook

Leave a Reply