Едно от емблематичните български заглавия на тема възпитание – „Всяко дете е герой“ –  се появява в ново издание

 

Как да възпитаме осъзнати и щастливи деца без наказания и забрани?

„Всяко дете е герой“ е книга за важните уроци, които не се учат в училище и които детето би трябвало да научи от родителите си.

Според автора Стела Даскалова най-важните  и необходими духовни уроци за детето  са изграждането на собствена ценностна система, любов към себе си, самоуважение, емоционална интелигентност и осъзнатост, позитивен начин на мислене и социална ангажираност.

Една от ключовите авторски идеи  е, че всяко дете носи героя в себе си и всяко дете има неограничен потенциал.  Но за да го прояви има нужда да се види като герой и   победител в очите на родителите си.

„Всяко дете е герой“ е продължение на една от най-популярните книги за родители в България „Всичко започва от детството“. И двете имат за цел да убедят родителите в предимствата на демократичното възпитание.

Книгата „Всяко дете е герой“ предлага различна гледна точка към децата и възпитанието. Стела Даскалова поставя акцент върху уважението към личността на детето от най-ранна възраст, изграждането на силна емоционална и духовна връзка между родители и деца, основана на безусловна любов, доверие и равнопоставеност.

Книгата проследява пътя на детето и предизвикателствата, които то преодолява геройски от раждането си до пълнолетието. С примери от практиката си на семеен консултант, авторът илюстрира как изграждането на вътрешния свят на човека започва именно в детството. Тогава родителите полагат основите на начина на мислене на детето си.

Засягайки актуални теми като влиянието на технологиите върху децата, култа на родителите към оценките в училище, детската ревност, конфликтите между деца, развода на родителите и много други, книгата дава отговори на най-често задаваните родителски въпроси.

„Всяко дете е герой“ съдържа над 150 мнения от деца и откровения за отношенията с родителите, за училището и приятелите, за детските страхове и мечти. Тази специална детска енергия прави книгата особено въздействаща за читателя и предизвиква и смях, и сълзи.

Семейният консултант и автор на книгата Стела Даскалова интервюира над 500 деца, като им дава право на избор дали да останат анонимни. Голяма част от интервюираните деца избират анонимността, което е достатъчно показателно за начина по който се чувстват.

Стела Даскалова е автор и продуцент и на два документални филма с интервюта с деца, които споделят за проблемите си и дават мъдри съвети на родителите.

Книгата „Всяко дете е герой“ е помогнала на хиляди родители да преосмислят представите си за възпитание, да се откажат от агресията, наказанията и забраните и да изберат убеждаването, доверието и приятелските разговори в отношенията с децата си.

На книжния пазар вече може да откриете нови издания и на другите две книги на Стела Даскалова – „Какво се случва с любовта“ и „Всичко започва от детството“.

 

Повече информация за автора можете да откриете на http://steladaskalova.com

 

„Всяко дете е герой” е не просто книга, тя е истински житейски приятел. Приятел, който ни хваща за ръка и ни води по пътя на родителството, разкривайки ни най-хубавата му страна. Учейки ни да се отърсим от страхове и предразсъдъци, да се отървем от остарели догми и клишета и да се вслушаме в собственото си сърце.

 

Нели Хаджийска, телевизионен журналист

 

Коментирай чрез Facebook

Leave a Reply