Излиза задълбочено изследване на текстилната промишленост в България

 

Изследователят Мартин Иванов проследява развитието на българската текстилна промишленост в периода 1800 – 1912 г.

 

За първи път на българския пазар излиза смайващ по размах и дълбочина на детайла научен обзор за текстилната промишленост в България преди и след Освобождението – „Срещу течението: българската текстилна промишленост, 1800–1912 г.“ от изследователя Мартин Иванов.

 

„Срещу течението: българската текстилна промишленост, 1800–1912 г.“ синтезира съществуващата разнопосочна информация по темата, за да даде отправна точка, от която да бъде разгледана българската текстилна промишленост в периода 1800–1912 г., както и нейното влияние върху развитието на българското общество в ключовите десетилетия преди и след Освобождението.

Книгата проследява мащабните промени в стопанския и социалния живот на страната, които довеждат до видимо културно и политическо съзряване на българската нация. Тя обхваща всички политически, културни и обществени изменения в страната през двете основни разновидности на текстилната индустрия — абаджийството и гайтанджийството.

Главни действащи лица тук са домашните производители, занаятчиите, фабрикантите, земеделците, а изследването детайлно проследява предизвикателствата, пред които те са изправени в бурните десетилетия на цялостни трансформации в Османската империя и новосъздаденото българско княжество, изправено пред наглед невъзможната задача да конкурира съседните държави, а дори и европейските гиганти.

С поразителна прецизност „Срещу течението: българската текстилна промишленост, 1800–1912 г.“ от Мартин Иванов разглежда в дълбочина текстилната промишленост в България и я поставя в контекста на революционните промени във всички сфери на българското общество и по-късно – държава. Промени на цялостна модернизация на страната, която търси своя път в един от най-сложните периоди в европейската история.

 

Коментирай чрез Facebook

Leave a Reply