Ново издание на „Административен процес“ от проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров отразява актуална практика

Изданието предлага и код за достъп до електронна версия за по-лесно откриване на информация

 

След мащабните промени в АПК през 2018 г. ЕК констатира, че България има най-бързото административно правораздаване в ЕС за 2021 г. Приетите изменения през последните години налага нов прочит на действащата практика и на актуалните тези.

На пазара вече може да откриете дългоочакваното 8-о издание на „Административен процес“ от проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров – един от най-задълбочените и изчерпателни учебници по темата.

„Административен процес“ разглежда както важни теоретични въпроси, така и множество интересни за практиката проблеми, така че информацията да бъде полезна както на студенти, така и на практикуващи юристи.

В изданието е отразено действащото законодателство към края на септември 2022 г. – от промените в АПК през 2018 г., 2019, 2020 и 2021 г., както и цялостната реформа в Закона за административните нарушения и наказания през 2021 и 2022 г.

Съобразена е редакцията към настоящия момент на редица закони, включително на Закона за нормативните актове, Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за движение по пътищата, Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление и др.

Използвана е и е разгледана критично актуална съдебна практика, в т. ч. тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд от периода 2018–2022 г. Включени са нови решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Разгледани са и въпросите за административните актове, издавани при условията на извънредно положение и при епидемии. В учебника е отделено специално внимание на взаимодействието между националния административен процес и европейския административен процес. Разгледано е и съотношението с административноправните норми на международното право.

Подробностите в дадена материя са дадени в по-малък шрифт, за удобство на студентите и за ориентация на специалистите.

Всеки екземпляр на 8-ото издание на „Административен процес“ е придружено от уникален код, който позволява достъп до пълния текст в електронен вариант за удобно търсене и бърза работа. Така изданието надскача ролята си на необходимо средство за подготовка на студентите по право и се превръща в безценен помощник в ежедневната работа на практикуващите юристи.

Коментирай чрез Facebook

Leave a Reply