Издателство Колибри представя „Сравнително литературознание. Фаталната жена и 5 европейски кройки за романа“ от Румяна Л. Станчева

Излезе от печат книгата „Сравнително литературознание. Фаталната жена и 5 европейски кройки за романа“, с която проф. Румяна Л. Станчева въвежда читателя в европейското сравнително литературознание. Фокусът на настоящия анализ е осъзнаването на невидимите връзки, които тъкат сходни сюжети, използват общи митове, вдъхновяват се от подобни идеи, градят сравними образи, „кроят“ аналогични форми на разказване.

В тази среща на литературни гласове са включени и другите изкуства. В петте глави четем за митокритиката, литературната история, теорията на разказването в текста на романа, общото между литература и музика, психологическия роман. Примерите с повече от 20 белетристи са взети от европейските литератури в модерното им развитие, главно през XIX и ХХ век до днес. Българските писатели са видени в нова среда – чрез сравнения с френски, румънски, немски, гръцки романисти.

За целите на изследването авторката дава примери с Елин Пелин, Жак Казот, Проспер Мериме, Йон Лука Караджале, Георги П. Стаматов, Емил Зола, Григориос Ксенопулос, Барбу Делавранча, Светослав Минков, Константин Константинов, Камил Петреску, Андре Жид, Пол Бурже, Томас Ман, Ана Бландиана, Емилия Дворянова, Яна Язова, Колет, Хортензия Пападат-Бенджеску, Евгения Димитрова, Мирча Елиаде и др.

„Достойнство на книгата са сюжетирането на литературно-историческите разкази, проявите на хумор, акцентирането върху повествователните техники, както и разглеждането на литературата през връзките ѝ с науката, музиката, изобразителното изкуство. Накратко, имаме една модерна книга, която поставя българската наравно с другите литератури.“ – проф. Амелия Личева

„Паралелните прочити и ясният и точен български език, богатата ерудиция на авторката, убедителните и интересни изводи ми дават пълно основание да препоръчам горещо книгата на Румяна Л. Станчева.“ – проф. Дина Манчева

Румяна Л. Станчева е автор на книги по сравнително литературознание и по балканистика, както и преводач на поезия и проза от френски и румънски език. Тя е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доктор на филологическите науки, доктор хонорис кауза на Университета на Артоа, носител на френския Орден на Академичните палми. Главен редактор на списание „Colloquia comparativа littеrarum“. Специално място сред публикациите й в редица международни научни издания заемат изследванията, посветени на френскоезични писатели и на взаимодействията между литературата и изкуствата. През 2014 г. „Колибри“ издаде книгата „Художникът Жорж Папазов като писател“ – анализ на непознатите в превод на български романи на изтъкнатия художник сюрреалист.

Коментирай чрез Facebook

Leave a Reply